FSE – med førstehjelp

I Sikkerhetsforskriften stilles det krav til bedrifter om at det må gjennomføres nødvendig opplæring innen FSE (Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg) for personer som skal jobbe med både lav- og høyspenningsanlegg. Opplæringen skal gjentas årlig, men noen ganger oftere om forholdene gjør dette nødvendig. Det kan ikke gå mer enn 12 måneder mellom hver opplæring. Eier/driver av elektriske anlegg er hovedansvarlig for oppfyllelse av kravene i forskriften.

Del 1 – FSE:
– forskriftens gyldighet
– definisjoner
– ansvarsforhold
– planlegging
– arbeid på eller nær spenningsatt anlegg/
frakoblet anlegg
– strømgjennomgang
– sikkerhetsfilosofi
– beskyttelsestiltak
– krav til verneutstyr og instrukser
– forskjell i metode og forhåndsregler mellom høyspenning og lavspenning.

Del 2 – Førstehjelp:
– skadestedsarbeid – varsling
– sirkulasjonssvikt
– strømskader
– bevisstløshet
– hjerte- lungeredning
– typiske skader ved høyspenning
– typiske skader ved lavspenning

Gjennomføring: Kurset kan tilbys som klasseromsundervisning, eller en kombinasjon av e-læring (Del 1) og praksis (Del 2).

Ønsker du mer informasjon? Eller ønsker du å bestille kurs?

Klikk her for å komme i kontakt med oss!