FSE – førstehjelp

I Sikkerhetsforskriften stilles det krav til bedrifter om at det må gjennomføres nødvendig opplæring innen FSE (Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg) for personer som skal jobbe med både lav- og høyspenningsanlegg. Opplæringen skal gjentas årlig, men noen ganger oftere om forholdene gjør dette nødvendig. Det kan ikke gå mer enn 12 måneder mellom hver opplæring. Eier/driver av elektriske anlegg er hovedansvarlig for oppfyllelse av kravene i forskriften.

Det er fullt mulig å ta den teoretiske delen av FSE på nett, hvorpå kursdeltageren i etterkant kan ta førstehjelpskurset og sende inn dokumentasjon for å få godkjent kurs. Vi tilbyr et 2 timers kurs som dekker dette kravet og gir kursdeltageren godkjent kursbevis.

Innhold 2t kurs
– skadestedsarbeid – varsling
– sirkulasjonssvikt
– strømskader
– bevisstløshet
– hjerte- lungeredning
– typiske skader ved strømgjennomgang

Ønsker du et tilbud, eller bestille kurs? Klikk her for mer informasjon.