Våre kurs

Førstehjelpskurs (3 timer)
Kurs i bruk av hjertestarter (4 timer)
FSE - Førstehjelp for deg som jobber med elektriske anlegg
Slokkekurs (Teori + slokkeøvelse )
Kombinert slokkekurs + førstehjelp
Evakuering / Evakueringsøvelse