Salgsbetingelser – Kurs

Bestilling: Bestilling blir bekreftet ved ordrebekreftelse, og kunden er ansvarlig for å tilse at ordre er i samsvar med bestilling. Dersom bestilling ikke samsvarer med ordre skal dette gis tilbakemelding om innen rimelig tid.

Priser og betaling: Alle kurs som holdes bedriftsinternt gir kursbevis og/eller HMS dokumentasjon til bedriften. Dokumentasjon til bedrift og/eller kursdeltager utstedes etter at faktura er innbetalt i sin helhet om intet annet er avtalt på forhånd.