Varmearbeider

Varme arbeider – basiskurs – Trygg Kurs AS

I Norge stiller Forsikringsbransjen krav om at alle som skal utføre varme arbeider må inneha et sertifikat som viser at man har gjennomgått en godkjent opplæring i varme arbeider.
Sertifiseringen har en gyldighet på 5 år.

Med varme arbeider menes det at man utfører arbeid hvor det brukes maskiner/utstyr som kan lage gnister og varme som potensielt kan føre til brann. Varme arbeider omfatter bruk av åpen flamme, varmlufts-, sveise-, skjære-, og/eller slipeutstyr.

Vi tilbyr kurs i varme arbeider til alle som utfører varme arbeider der forsikringsselskapene stiller krav om sertifisering.

Kurset gjennomføres iht. kravene fra forsikringsbransjen, og holdes av godkjente instruktører. Kurset er lat opp på en enkel, interessant og lett forståelig måte. Opplæringen gir en innføring i varme arbeider som brannårsak, og nødvendige sikkerhetstiltak under utførelse av varme arbeid.

Emner:
– Varme arbeider som brannårsak
– Brannteori
– Brann og brannslukking
– Valg av slukkemidler
– Førstehjelp
– Lover, forskrifter og regler
– Sikkerhetstiltak før, under og etter varmearbeider

Praktisk informasjon: Kurset består av en teoretisk eksamen fra Norsk Brannvernforening. Bestått eksamen er et krav for å motta et sertifikat for varme arbeider. Alt av kursmateriell er inkludert i prisen.

Gjennomføring: Kurset kan gjennomføres som ren klasseromsundervisning, eller det kan deles opp i en e-lærings del hvor kursdeltakeren gjennomfører den teoretiske delen før oppmøte hvor den praktiske delen gjennomføres.

Krav til forkunnskaper: Beherske norsk skriftlig og muntlig.

Pris: På forespørsel

Kurset kan enten holdes bedriftsinternt, eller det kan meldes på enkeltpersoner eller mindre grupper på våre åpne kurs.

Se her for mer info om åpne kurs.